Stilo
Archív článků

Články '2016' 'prosinec'

RSS
Homologace - rychlý přehled- neděle 4. prosince 2016

Automobilová Rally, stav k 1.1.2018

Nehořlavé prádlo, rukavice, boty

 • ISO 6940 - nelze použít
 • FIA 8856-2000 - aktuální homologace, lze použít bez omezení.

Poznámka: Upozorňujeme, že veškeré nehořlavé prádlo (vyjma ponožek) vyrobené od roku 2015 včetně, na sobě musí mít holografický homologační štítek. Stejné pravidlo platí pro rukavice, kombinézy i boty. Je možné startovat se starším vybavením, bez holografického štítku.

Kombinézy

 • FIA 8856-2000 - Kombinézy homologované dle tohoto standardu musejí být uvedeny na technickém listu FIA č. 27, jinak jsou považovány za nehomologované. Kód kombinézy je uveden na jejím límci, vzadu, z vnější strany a má formát např. "RS 204.11".
Poznámka: Poslední sloupec - datum ukončení homologace - v technickém listu FIA č. 27 značí datum do kdy výrobce může daný model kombinézy vyrábět. Nemá vliv na použití kombinézy soutěžícím - kombinézu lze používat i po tomto datu. Toto souvisí s novými pravidly homologací pro výrobce vybavení, kdy je nově předepsáno, že výrobce musí provést rehomologaci vybavení každých 5 let.


Přilby

Pro soutěže je možné použít přileb v homologaci SA (SNELL), FIA, popřípadě některého z kombinovaných standardů (FIA + SA).

   SNELL Standardy

 • SA2000 - nelze použít od 1. 1. 2015
 • SA2005 - ukončení platnosti homologace 31.12.2018 (je-li homologována i ve standardu FIA 8858-2010, pak bez hlášeného ukončení)
 • SA2010 - ukončení platnosti homologace 31.12.2023 (je-li homologována i ve standardu FIA 8858-2010, pak bez hlášeného ukončení)
 • SA2015 - ukončení platnosti homologace 31.12.2023
   FIA Standardy
 • FIA 8858-2002 - nepředhlášen konec homologace je-li přilba souběžně homologována dle SA2005 či SA2010. 
 • FIA 8858-2010 - nepředhlášen konec homologace je-li přilba souběžně homologována dle SA2005 či SA2010. Přilba musí být uvedena na technickém listu FIA č.41, jinak je považována za nehomologovanou.
 • FIA 8859-2015 - nepředhlášen konec homologace. Přilba dle tohoto standardu musí být uvedena na technickém listu FIA č. 49, jinak je považována za nehomologovanou. 
 • FIA 8860-2004 - ukončení platnosti homologace 31.12.2020. Přilba dle tohoto standardu musí být uvedena na technickém listu FIA č. 33, jinak je považována za nehomologovanou
 • FIA 8860-2010 - nepředhlášen konec homologace. Přilba dle tohoto standardu musí být uvedena na technickém listu FIA č. 33, jinak je považována za nehomologovanou. 


FHR (Simpson, HANS apod.)

 • FIA 8858-2010 - Jakékoliv FHR zařízení dle tohoto standardu musí být uvedeno na technickém listu FIA č. 29, jinak je považována za nehomologovanou. Kód je uveden na vybavení ve formátu např. "FHR.065.16-B"


Sdačky

 • FIA 8858-1999 - základní homologace. Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být použita 5 let od data výroby na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 12, jinak je její homologace považována za neplatnou.
 • FIA 8862-2009 - speciální sedačky (obvykle karbonové). Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být používána 7 let od data výroby uvedeném na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 40, jinak je její homologace považována za neplatnou.

Pásy

 • FIA standardy 8853/98 a 8854/98 - pásy lze použít po dobu pěti let od data výroby. Rok užití je vyznačen na štítku pásu. Pás musí být uveden v technickém listu FIA č. 24, jinak je jeho homologace považována za neplatnou. Stejně tak je za nehomologovaný považován pás bez štítku s vyznačeným rokem exspirace ("Not valid after YYYY").
 • FIA 8853-2016 - pásy lze použít po dobu pěti let od data výroby. Rok užití je vyznačen na štítku pásu. Pás musí být uveden v technickém listu FIA č. 57, jinak je jeho homologace považována za neplatnou. Stejně tak je za nehomologovaný považován pás bez štítku s vyznačeným rokem exspirace ("Not valid after YYYY"). 
Homologace- neděle 4. prosince 2016

Zde je stručný přehled homologaci.

Nehořlavé prádlo, kombinézy, rukavice, boty


FIA 8856-2000

Upozorňujeme, že veškeré nehořlavé prádlo (vyjma ponožek) vyrobené od roku 2016 včetně, na sobě musí mít holografický homologační štítek. Stejné pravidlo platí pro rukavice, kombinézy i boty,

Přilby

Pro soutěže je možné použít přileb v homologaci SA (SNELL) anebo FIA. Některé přilby jsou homologovány pro oba standardy současně.

   SNELL Standardy

 • SA2000 - nelze použít od 1. 1. 2015
 • SA2005 - nelze použít od 1. 1. 2017
 • SA2010 - ukončení platnosti homologace 31.12.2023
 • SA2015 - ukončení platnosti homologace 31.12.2023
   FIA Standardy
 • FIA 8860-2004 - ukončení platnosti homologace 31.12.2020
 • FIA 8860-2010
 • FIA 8859-2015 - nepředhlášen konec homologace. Přilba dle tohoto standardu musí být uvedena ne technickém listu FIA č. 33, jinak je považována za nehomologovanou. 


Sdačky

FIA 8858-1999 - základní homologace. Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být použita 5 let od data výroby na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 12, jinak je její homologace považována za neplatnou.

FIA 8862-2009 - speciální sedačky (obvykle karbonové). Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být používána 7 let od data výroby uvedeném na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 40, jinak je její homologace považována za neplatnou.

Pásy